Båter i Sjøen 2020 avlyses

Båter i Sjøen 2020 er avlyst

Grunnet koronasituasjonen og gjeldene restriksjoner er årets messe dessverre avlyst

Enter title here

Norboat setter sikkerhet som høyeste prioritet for våre
utstillere og besøkende og vi har derfor besluttet å avlyse
årets Båter i Sjøen.


Vi har hatt tro på at vi kunne gjennomføre Båter i Sjøen i
september, men med dagens usikkerhet og nasjonale
restriksjoner lar det seg dessverre ikke gjennomføre på en god og sikker måte i år.


Gjennom 2020 har vi sett at mange av de planlagte båtmessene i inn- og utland har blitt avlyst. Norboat retter nå blikket mot 2021 og gleder oss til både Sjøen for Alle i mars og Båter i Sjøen neste september.

Kontaktpersoner

Prosjektleder Båter i Sjøen: Christian Broch Korsbøen:
Tlf: 470 59 237
Epost: cbk@norboat.no


Pressekontakt: Daglig leder, Leif Bergaas
Tlf: 900 17 900
Epost: bergaas@norboat.no